Contact Us

  Weifang World Kite Museum
  Tel:0536-8251752 / 8237313
  Fax:0536-8227009
  Email:wfwkm@sina.com
  Address:66 Xingzheng Street, Weifang City, Shandong, P.R. China
  Post Code:261041

Weifang World Kite Museum

Distinguished Guest

 1. Dong Jianhua
 2. Zeng Qinghong
 3. Sihanouk
 4. Jiang Zemin
 5. Isma'il Tiliwaldi
 6. Liu Yandong
 7. Luo Haocai
 8. Sun Jiazheng
 9. Zheng Kehui
 10. Gao Qiang
 11. Li Zhaoxing
 12. Jiang Bingkun
[1]?2??下一页